UDRUGA OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Partneri udruge

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Karlovacke zupanije je korisnica institucionalne podrske Ministarstva hrvatskih branitelja

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG SRUŠTVA

Udruga obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Karlovacke zupanije je korisnica institucionalne podrske Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga drustva

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Informacije o nama

UDRUGA OBITELJI POGINULIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA KARLOVAČKE ŽUPANIJE(u daljnjem tekstu: UDRUGA OBITELJI HB) je dragovoljna udruga stradalnika Domovinskog rata koja djeluje na području Karlovačke županije, koja se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih,zdravstvenih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti sa Ustavomi zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Kratko o nama

  • Cilj i svrha: "Okupljanje i pružanje pomoći obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja"
  • Područje djelovanja: "Branitelji i stradalnici iz Domovinskog rata i zaštita interesa članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata"
  • Rad udruge je javan što se ostvaruje pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima i aktivnostima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima i sastancima, putem eletroničke pošte i internet stranica Udruge.
  • Redovni član Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, članovi obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji