OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZA 2022. GODINU I FINANCIJSKI